กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

กำหนดการ พิธีมอบรางวัล “คนดี ศรี ปภ.” ประจำปี พ.ศ. 2566

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 6/9/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 153 ครั้ง
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)