กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 4/9/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 79 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

เพลงเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)