กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

การเสวนาหัวข้อ “ค่านิยมองค์กรกับการพัฒนา ระบบราชการ 4.0” ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 14.30 น. ผ่านระบบ Zoom

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 1/3/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 72 ครั้ง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


สแกน QR code เข้าห้อง Zoom

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)