กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการประชุมปลอดภัย ครั้งที่ 8

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 28/2/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 297 ครั้ง
กองส่งเสริมฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)