กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 6/2/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 92 ครั้ง
กลุ่มงานคุ้มครองฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)