กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 27/1/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 76 ครั้ง
วิทยาลัยป้องกันฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)