กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ"การจัดตั้งกองทุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย"

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 24/1/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 84 ครั้ง
กองนโยบายฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)