กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

ขยายเวลาโครงการประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ.2566

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 20/2/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 627 ครั้ง
สำนักวิจัยฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)