กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2565

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 6

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 22/11/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 50 ครั้ง
กองส่งเสริมฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)