กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2565

ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคลเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 13/9/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 111 ครั้ง
สำนักงานเลขานุการกรม

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)