กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2565

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเกี่ยวกับสึนามิในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 14/6/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 26 ครั้ง
สำนักวิจัยฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)