กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2565

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระดับภูมิภาคเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงด้านภัยพิบัติในแนวการดำเนินขีวิตวิถีใหม่ ครั้งที่ 6

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 14/6/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 30 ครั้ง
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)