กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2565

ประชาสัมพันธ์ Application Thai Disaster Alert

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 6/5/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 52 ครั้ง
ศูนย์เทคโนฯ
ปภ.แนะแอปพลิเคชันดี ๆ ที่ควรมีติดโทรศัพท์ “THAI DISASTER ALERT” เตือนภัยก่อน รู้ภัยเร็ว ป้องกันภัย ก่อนภัยมา
สาธารณภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน คงจะดีไม่น้อย...หากเราได้ทราบถึงการเตือนภัยในพื้นที่ที่เราอยู่ก่อนที่ภัยจะมาถึงตัวได้อย่างทันการณ์ และคงจะดีขึ้นไปอีก...หากเราสามารถทราบถึงภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของคนที่เรารักนั้นอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนสนิทที่อยู่ต่างพื้นที่กัน จะได้คอยดูแล ส่งกำลังใจ และความห่วงใยถึงกันได้
วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ ปภ. ได้พัฒนาขึ้นใหม่มาภายใต้ชื่อว่า “THAI DISASTER ALERT” โดยวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันตัวนี้ จะทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนข่าวสารสาธารณภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ
หลักการทำงานของแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” จะเป็นการแจ้งเตือนแบบเจาะลึกที่เข้าถึงพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยพิบัติเฉพาะพื้นที่แบบ Real Time ที่ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้คนในพื้นที่สามารถเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกันตนเองและทรัพย์สินได้ทันก่อนที่ภัยจะมาถึง ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบจากสาธารณภัยได้อีกทางหนึ่งด้วย
วิธีการใช้งานก็ง่าย โดยระบบจะให้ผู้ใช้งานทำการเลือกจังหวัดที่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนภัย จำนวน 3 จังหวัด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกจังหวัดที่เราอาศัยอยู่ จังหวัดที่คนที่ครอบครัวอาศัยอยู่ หรือจังหวัดที่สนใจเป็นพิเศษในการรับข้อมูลแจ้งเตือนภัยได้ตามความต้องการ แต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการที่จะเปิดรับข้อมูลตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศก็ตาม แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” ก็สามารถตอบโจทย์ได้ เพียงแค่ผู้ใช้งานตั้งค่าเปิดสิทธิ์ให้แอปพลิเคชันเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง (Location Service) ของสมาร์ทโฟน ผู้ใช้งานก็จะสามารถรับข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยได้ในทุกพื้นที่
สรุปขั้นตอนการสมัครใช้งานแอปพลิเคชันง่าย ๆ 1) ใส่ข้อมูล 2) เลือกพื้นที่ 3) เปิด Location Service เพียงแค่นี้ผู้ใช้งานก็จะได้รับข้อมูลแจ้งเตือนภัยได้อย่างง่ายดาย
เมื่อจังหวัดที่เลือกไว้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดภัยพิบัติ แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” จะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยให้ผู้ใช้งานทราบทันที โดยส่งเป็นรูปแบบข้อความแจ้งเตือน Notification บนหน้าจอสมาร์ทโฟน ผู้ใช้งานสามารถอ่านข้อมูลสรุปโดยย่อได้ แต่ถ้าหากต้องการทราบรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของประกาศแจ้งเตือนภัยได้ นอกจากนี้ ภายในฟังก์ชันของแอปพลิเคชันนี้จะแสดงภาพแผนที่ประเทศไทย ว่า มีพื้นที่ไหนเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยบ้าง โดยจะขึ้นแสดงเป็นแถบสีในพื้นที่จังหวัดนั้นให้เห็นชัดเจน ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกจังหวัดบนแผนที่ เพื่อดูการแจ้งเตือนเฉพาะจังหวัดได้ อีกทั้งหากผู้ใช้งานอยากจะเปลี่ยนจังหวัดในการรับข้อมูลแจ้งเตือน สามารถเข้าไปแก้ไขเพื่อเลือกเปลี่ยนพื้นที่ในแอปพลิเคชันได้เลย
ทั้งนี้ ปภ. จะเริ่มเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “THAI DISASTER ALERT” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เพื่อทดลองระบบการใช้งาน โดยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ IOS หากทดลองใช้งานแล้วมีข้อแนะนำสามารถแจ้งกลับมายัง ปภ. เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในระยะต่อไป
แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทำให้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนภัย//////////

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)