กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom meeting

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 20/1/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 206 ครั้ง
สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)