กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

การบริหารจัดการสาธารณภัยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกยุคดิจิทัล

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 11/2/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 686 ครั้ง
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)