กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2563

การปฏิบัติตนเมื่อน้ำท่วมบ้าน

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 4/12/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 331 ครั้ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)