กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าพบผู้บริหาร TRUE ณ อาคารทรูทาวน์เวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 25/1/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 188 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
เมื่อวันที่ (25 ม.ค.66) เวลา 10.00 น.นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ. และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปภ. เข้าพบผู้บริหาร TRUE ณ อาคารทรูทาวน์เวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี Cell Broadcast มาใช้แจ้งเตือนสาธารณภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชน
☎️สายด่วน 1784
🔸 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔸 Twitter @DDPMNews
🔸Line @1784DDPM
 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)