กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับมูลนิธิ กู้ภัย ร่มไทร

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 25/1/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 84 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
ปภ.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับมูลนิธิ กู้ภัย ร่มไทร
เมื่อวันที่ (25 ม.ค. 66) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานมูลนิธิ กู้ภัย ร่มไทร เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลตำรวจโท พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร ผู้บริหาร ปภ. และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาทภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้ระเบียบและกฎหมาย รวมถึงสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรแล้ว ยังทำให้ทั้ง 2 หน่วยงานสามารถประสานการปฏิบัติและบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ปภ.จะให้การสนับสนุนการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณภัย เพื่อเสริมสร้างศัพยภาพและขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการ ทางด้านมูลนิธิ กู้ภัย ร่มไทร ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลขนาดใหญ่ที่มีอาสาสมัครจำนวนมากจะสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ทรัพยากรเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เครื่องมือกู้ภัย และอื่นๆ ที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่ ปภ. ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและเครือข่ายมูลนิธิ ในการเตรียมพร้อมการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีเอกภาพ
☎️สายด่วน 1784
🔸 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔸 Twitter @DDPMNews
🔸Line @1784DDPM 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)