กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ. รับมอบถังน้ำ ส่งต่อช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำใน 9 อำเภอ จ.พะเยา

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 24/1/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 146 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
ปภ. รับมอบถังน้ำ ส่งต่อช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำใน 9 อำเภอ จ.พะเยา
เมื่อวันที่ (24 ม.ค.66) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลแม่กา จังหวัดพะเยา นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รับมอบถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 150 ถัง กล่องบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคและเก้าอี้สุขา 300 ชุด สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ จากผู้บริหารบริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด พร้อมส่งมอบให้ร้อยตรีรณรงค์ โรจน์โสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายอำเภอทุกอำเภอ นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด และผู้แทนหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากการขาดแคลนน้ำและประสบปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา
ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)