กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ. รับมอบถังน้ำ เพื่อส่งต่อแจกจ่ายให้พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งใน จ.ลำปาง

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 23/1/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 106 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
ปภ. รับมอบถังน้ำ เพื่อส่งต่อแจกจ่ายให้พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งใน จ.ลำปาง
วานนี้ (23 ม.ค.66) เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายบุณธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รับมอบถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 150 ถัง สิ่งของอุปโภคบริโภคและเก้าอี้สุขา 300 ชุด สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ จากผู้บริหารบริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด พร้อมส่งมอบให้นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากการขาดแคลนน้ำและประสบปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ในพื้นที่ 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง โดยมี นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนบริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด และคณะ เข้าร่วมพิธีรับมอบฯ
ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM

 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)