กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ. ร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็น“แนวทางการติดตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน”

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 20/1/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 26 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
ปภ. ร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็น“แนวทางการติดตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน”
เมื่อวันที่ (20 ม.ค.66) เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมดิสทริคเอ็ม บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา บางกอกพระนคร กรุงเทพฯ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง“แนวทางการติดตามแผนปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเน้นย้ำแนวทางการนำปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนสู่การปฏิบัติและการติดตามแบบเสริมพลัง ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ได้แก่ การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และมาตรการ “ดื่มแล้วขับ” โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ นายวิทยา จันทน์เสนะ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเสวนาฯ เรื่อง แนวทางการติดตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน สำหรับการสัมมนาฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยถนนไปในทิศทางเดียวกันและมีการติดตามแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนต่อไป โดยมุ่งหวังให้ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)