กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รับมอบถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 150 ถัง จากบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 17/1/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 230 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
วานนี้ (17 ม.ค. 66) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รับมอบถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 150 ถัง สิ่งของอุปโภคบริโภค และเก้าอี้สุขาจากบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ส่งต่อให้จังหวัดอุดรธานีในการลดผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำในพื้นที่20 อำเภอ รวมถึงช่วยเหลือการใช้ชีวิตประจำวันให้กับกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สุงอายุ คนพิการ เด็กที่ไร้ผู้อุปการะ และผู้มีรายได้น้อย โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อดีตอธิบดีกรมการปกครอง และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสมาน - นางเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้บริหารบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัดเข้าร่วมพิธีรับมอบฯ ซึ่ง ปภ.ได้รับการสนับสนุนถังน้ำและสิ่งของช่วยเหลือจากบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สาม
#ปภ._ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️สายด่วน 1784
🔸 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔸 Twitter @DDPMNews
🔸Line @1784DDPM.
 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)