กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

มท. ร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกด้านภัยพิบัติ AP- MCDRR 2022

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 19/9/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 42 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
มท. ร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกด้านภัยพิบัติ AP- MCDRR 2022
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ พล.ต.ท. ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction: AP-MCDRR 2022 ) ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2565 ณ เมืองบริสเบน เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุม AP-MCDRR 2022 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติตามกรอบเซนไดของประเทศสมาชิก โดยหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศสมาชิกจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมมือเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่มีภูมิคุ้มกันจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
.
ในการนี้ พล.ต.ท. ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยในเวทีประชุมระดับรัฐมนตรี เน้นถึงการดำเนินงานของไทยตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (พ.ศ. 2558 – 2573) (Sendai Framework for Disaster RiskReduction 2015 – 2030) และข้อเสนอแนะของไทยในการขับเคลื่อนกรอบเซนไดฯ ที่มุ่งสื่อสารและสร้างความเข้มแข็งในการจัดการภัยพิบัติระดับท้องถิ่นและชุมชน
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM


(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)