กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

วานนี้ 4 ส.ค. 65 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้เยี่ยมชมมาร์เก็ตเพลสนวัตกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 4/8/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 32 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
วานนี้ (4 ส.ค. 65) ที่โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และคณะผู้บริหารฯ ได้เยี่ยมชมมาร์เก็ตเพลสนวัตกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 17 บูธ ที่จัดแสดงภายในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “ในโอกาส 2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 3” ซึ่ง ปภ. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการจัดการภัยพิบัติ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ได้จัดแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการจัดการสาธารณภัย เครื่องมืออุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ ก้าวสู่การสร้างประเทศไทยปลอดภัยจาก
สาธารณภัยอย่างยั่งยืน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)