กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการฝึกอบรมให้ความรู้หนังสือ "บันทึกความปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784”

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 23/6/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 39 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
วันนี้ (23 มิ.ย. 65 ) เวลา 15. 00 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการฝึกอบรมให้ความรู้หนังสือ "บันทึกความปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ให้แก่ครูผู้สอนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ครูผู้สอนเด็กเล็กหรือบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจสาธารณภัย ตลอดจนนำเทคนิคการนำเสนอแก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้อย่างสนุกสนาน เหมาะสม และตรงตามเจตนาจำนงค์ของหนังสือ ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดตัวหนังสือ "บันทึกความปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784” เป็นอย่างทางการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นหนังสือภาพวาดการ์ตูนสำหรับเด็กเล็ก อายุระหว่าง 1-3 ขวบ โดยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากภัยต่างๆ ทั้งอุทกภัย แผ่นดินไหว สึนามิ อัคคีภัย อุบัติเหตุทางถนน และการเตรียมสิ่งของเมื่อเกิดสาธารณภัย เพื่อปลูกฝังให้เด็กเล็กมีความรู้ต่างๆและความเข้าใจสาธารณภัย สร้างพฤติกรรมเด็กในการสังเกต เตรียมพร้อมอยู่เสมอ ไม่ตื่นตกใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ และสามารถคิดแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)