กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

วานนี้ (21 มิ.ย.65) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 21/6/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 19 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
วานนี้ (21 มิ.ย.65) เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 40 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565 เพื่อรับทราบและหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในความคืบหน้าของการขับเคลื่อนแผนงานตามความตกลงอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนการสนับสนุนอาเซียนจากหน่วยงานพันธมิตรและประเทศคู่เจรจา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการภัยพิบัติของ 10 ประเทศ สำนักเลขาธิการอาเซียน ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม (AHA Centre) และประเทศคู่เจรจา
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)