กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ศปถ. ดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง - อำนวยการจราจรแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 4/1/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 145 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)