กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ. เตรียมมาตรการรับผลกระทบเหตุการณ์เพลิงไหม้หมิงตี้

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 6/7/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 519 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)