กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ. ตั้งศูนย์ติดตามเหตุเพลิงไหม้ซอยกิ่งแก้ว พร้อมสนับสนุนการระงับเหตุ

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 5/7/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 437 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)