กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

ปภ. ยกระดับ อปท. ดีเด่น จัดประกวดจัดการสาธารณภัย

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 23/11/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 215 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)