กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ

นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 8

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 20/9/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 39 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
วานนี้ (20 ก.ย.65) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการบูรณาการการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัย วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุและการหยุดรถตรงทางม้าลาย รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะกรรมการบูรณาการการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัย วุฒิสภา เป็นประธาน โดยในการจัดกิจกรรมวันนี้ คณะกรรมการบูรณาการการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัย วุฒิสภา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ยื่น 3 ข้อเสนอนโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนต่อกระทรวงมหาดไทย ในประเด็น การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนด้านคน รถ ถนนบริเวณทางม้าลาย รวมถึงได้จัดขบวนรณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่ให้หยุดรถตรงทางม้าลาย บริเวณถนนสามเสน ช่วงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM
 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)