กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ

ปภ. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จัดทำโครงการสำคัญปีฯ งบ 64

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 5/7/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 371 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)