กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ

อาเซียนรวมใจไทยสู้โควิด - 19 ส่งมอบชุดสุขอนามัยฯ สนุบสนุน จังหวัดสมุทรสาคร

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 11/1/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 155 ครั้ง
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)