กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ

ปภ. เฝ้าระวัง พร้อมรรับมือ - แจ้งเตือน อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 6/1/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 224 ครั้ง
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)