กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ปภ. ติดตามการดำเนินงาน เฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับอุทกภัย ระยะ 2

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 29/9/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 79 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)