กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ปภ. จัดกิจกรรม "วันธงชาติไทย" ปี 2564 น้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 6

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 28/9/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 67 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)