กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ปภ. เน้นย้ำสวมหน้ากากอนามัย 100% อยู่บ้าน ลดการเดินทาง

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 11/1/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 172 ครั้ง
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)