กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

หนังสือราชการ

การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 12/1/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 1,007 ครั้ง
พัฒนาระบบบริหาร
การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2564
ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อาคาร 3 ชั้น 5  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)