กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

หนังสือราชการ

สรุปข้อสั่งการและรายงานการประชุมในการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดือนธันวาคม 2563

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 5/1/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 963 ครั้ง
สำนักงานเลขานุการกรม

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)