กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี-2566

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 14 พ.ย. 66 (06.00 น.)

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 14/11/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 60 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)