กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2565

รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 24 พย. 65

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 24/11/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 84 ครั้ง
ศูนย์เติอนภัยฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)