กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2565

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 26 มิย. 65 (06.00 น.)

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 26/6/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 86 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการฯ
รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 26 มิย. 65 (06.00 น.)

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)