กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2565

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 12 พค. 65 (06.00 น.)

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 12/5/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 44 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการฯ
รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 12 พค. 65 (06.00 น.)

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)