กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 22 กค. 64 (06.00 น.)

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 22/7/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 34 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการฯ
รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 22 กค. 64 (06.00 น.)

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)