กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 13/1/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 135 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)