กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่ 12 มกราคม 2564

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 12/1/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 111 ครั้ง
ศูนย์เตือนภัยฯ
(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)