กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

สถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 9/11/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 73 ครั้ง
ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)