กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

รายงานสาธารณภัยทั่วไทยประจำวันที่ 14 กันยายน 2566

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 14/9/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 60 ครั้ง
ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)