กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

รายงานสาธารณภัยทั่วไทยประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 25/11/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 65 ครั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)