กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Head
Call Center
หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > สรุปผลการฝึกอบรม
ดาวน์โหลด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการฝึกอบรม

รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ASEAN assesser on ASCEND
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
20190108100531933.pdf ( 0.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 5,747 ครั้ง)
รายงานการฝึกซ้อมโครงการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
CCF04062561_0001.pdf ( 11.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
CCF04062561.pdf ( 67.71 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปผลการอบรม:การเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า
ศูนย์อำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
24-4-61 ( 0.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 3,095 ครั้ง)
การเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า
ศูนย์อำนวยการและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
12เอกสาร10ศุลกากร.pdf ( 6.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
1สรุปผลและเอกสาร1.pdf ( 11.73 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปผลการสัมมนาการแพทย์และการฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะ
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนา CG 17 (WEB)-1.pdf ( 0.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,548 ครั้ง)
บันทึกสรุป COBRA 17.pdf ( 1.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,333 ครั้ง)
COBRA GOLD ขึ้นเว็บ ปภ.rar ( 147.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2